3. Ohjauslaitteen asetukset

Kun kiinteistöön on lisätty vähintään 1 lämmitysjärjestelmä, voidaan ohjauslaitteen asetuksissa valita kanavaohjaus aktivoitumaan lämmitystilan perusteella.

Siirry laitehallintaan ja sieltä sen laitteen kanava-asetuksiin mille haluat aktivoida lämmitysjärjestelmäohjauksen.

Valitse kanava-asetuksissa "Lämmityksen ohjaus". Tämän jälkeen valitse lämmitysjärjestelmä minkä mukaan lämmitystä ohjataan.

Ohjaustilaan voidaan valita joko mahdollisuus aktivoida kanava tietyssä lämmitystilassa (normaali lämmitys tai tehostettu lämmitys, toistaiseksi käytössä vain tehostettu lämmitys) tai mahdollisuus välittää lämmitystilatieto ohjauslaitteeseen.

Mikäli sinulla on ohjauslaitteena käytössä Shelly, valitse ohjaustilaksi "Kytke tehostetussa lämmitystilassa".

Tehostettu lämmitystila olettaa, että lämmityslaite on aktiivisena koko kytketyn ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lämmityslaitteen termostaattiohjaus tulee asettaa noin 1-2 astetta tavoitelämpötilaa korkeammalle. Mikäli termostaatti joutuu rajoittamaan lämmitystä, tulee lämmitystarvetta vähentää joko kiinteistön asetuksista tai mukavuuslämmitysjärjestelmän ollessa käytössä kyseisen mukavuuslämmitysjärjestelmän asetuksista.

Last updated